Cymhorthydd Cefnogi Dysgu - Ysgol Iolo Morganwg

Cowbridge, Wales, gb
Company: Vale of Glamorgan Council
Category: Business and Financial Operations Occupations
Published on 2021-06-12 18:03:32

This advert is for an Learning Support Assistant where the ability to speak Welsh is essential.

About the Role

Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): CCDM21YIM

Manylion am gyflog: Lefel 2, Gradd 4, SCP 5 – 7 (£19,312-£20,092) pro rata)

Diwrnodau / Oriau Gwaith: Llawn amser – 35 awr yr wythnos

Parhaol

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Gymhorthydd Cefnogi Dysgu i ymuno gyda thim brwdfrydig a gweithgar Ysgol Iolo Morganwg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda disgyblion, yn cyfrannu tuag at gynllunio, trefnu a rheoli adnoddau ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o blant o dan arweiniad. Bydd disgwyl iddynt rannu cyfrifoldeb a gofalaeth am blant yn ystod amser egwyl a chinio.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl, yn hanfodol.

About you

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Angen cofrestru gyda’r CGA: Mae'n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn gael eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i gofrestru, ar gael yn

Jobs you might also be interested in